Proizvodnja demi vode

Proizvajamo kakovostno demineralizirano vodo za zahtevne tehnične in tehnološke potrebe.

Za vodo, pridobljeno z našim postopkom, je značilna izjemna kemijska in biološka čistost, brez raztopljenih mineralov, težkih kovin, organskih kemikalij in mikroorganizmov.

Vodo pridobivamo s kombinacijo najsodobnejših tehnoloških postopkov, s katerimi dosežemo najvišjo možno kakovost dobljene vode.

Izhodni material za proizvodnjo naše demi vode je naravna, pitna podtalnica, ne pa stranski produkt različnih kemičnih procesov ali hladilnih naprav.

Demineralizirana voda iz naše proizvodnje ne vsebuje raztopljenih soli kalcija Ca2 +, magnezija Mg2 +, natrija Na +, železa, pa tudi raztopljenih težkih kovin ter anionov hidrogenkarbonata, klorida, sulfata in nitrata, kar ima za posledico stopnjo trdote 0 (nič). Zaradi našega načina proizvodnje in filtracije nastala voda ne vsebuje ne raztopljenih organskih snovi niti mikroorganizmov, kar omogoča dolgoročno skladiščenje.

Ne glede na to, ali morate zagotoviti kakovostno, zanesljivo in dolgotrajno delovanje strojev za lasersko rezanje ali za pranje IZO-stekla, kakovostno pripravo hladilnih in pralnih raztopin ali pripravo elektrolitov pri galvanizaciji, je naša demi voda tisto, kar potrebujete.

Več informacij na www.demivoda.com