ISO 9001 ISO 14001

POČETNA

O NAMA

CINČANJE

NIKLANJE

DEKORATIVNO KROMIRANJE

KEMIJSKO NIKLANJE

KOSITRENJE

TEHNIČKO SREBRENJE

EKOLOGIJA

Popis Usluga
Popis Usluga
download (.pdf file)


Politika kvalitete
Politika kvalitete
download (.pdf file)Deutsch English


Opći i tehnološki uvjeti za cinčanje
Opći i tehnološki uvijeti za cinčanje
.pdf download
GALVANSKO CINČANJE (Zn)

  Iz slabo kiselog kloridnog elektrolita za galvansko cinčanje kojeg mi koristimo moguće je pocinčavati predmete od nisko legiranih konstrukcijskih čelika, legiranih čelika, sivog lijeva, bakra i bakrenih legura. Predmeti se mogu cinčati na nosačima ili u bubnjevima, ovisno o dimenzijama predmeta i o tehničkim zahtjevima.

  Cinčanje na nosačima

Poluautomatska linija sa 2 kade po 4500 litara elektrolita. Maksimalne dimenzije predmeta:
                          - dužina do 3300mm
                          - visina do 1350mm
                          - širina do 400mm

- debljina prevlake prema DIN i ISO standardima je od 5 do 25 mikrona.


  Cinčanje u bubnjevima

  Sitni predmeti kao vijčana roba, podložne pločice, čavli, matice, itd. cinčaju se u liniji sa bubnjevima.
Najmanje dimenzije predmeta koje možemo pocinčati na taj način su promjera 1,5 mm
(npr. čavli debljine žice 1,5 mm).
Debljina prevlake može biti od 5 do 12 mikrona.


  Kemijska obrada pocinčane površine

  Uobičajeno je da se pocinčana površina nakon ispiranja podvrgne kemijskom postupku pasiviziranja ili kromatiranja u cilju povećanja korozione otpornosti cinka kao i u svrhu postizanja dekorativnih osobina.
Raspolažemo slijedećim vrstama pasivizacija:

- plavo kromatiranje - Cr(III)
- žuto kromatiranje
- maslinasto-zeleno kromatiranje

  Plava pasivizacija zadovoljava ELV i RoHS direktive EU.

------------------------------------------------------
Prema potrebi, pocinčanim i kromatiranim predmetima mogu se značajno povećati antikorozivna svojstva obradom u posebnim lakovima, koji nakon sušenja polimeriziraju - naša linija ima tu mogućnost!
------------------------------------------------------
  U slučaju da je pocinčana površina namijenjena kasnijem bojanju (ograde, stupovi, vrata, itd) preporučujemo maslinasto-zelenu pasivizaciju zbog njene otpornosti prema koroziji i dobre prionjivosti premaza kojem prethodi odgovarajući prajmer za cink (npr. epoksidni prajmer).


  Dvostruka Zaštita (Duplex sistem)

  Posebne mogućnosti antikorozivne zaštite daje dvostruka zaštita tj. cinčanje i lakiranje klasičnim postupcima, uz primjenu prajmera za cink, ili elektrostatsko lakiranje prahom (plastificiranje).
Primjenom tog sistema izbjegava se mogućnost korozije željeza ispod premaza koja efektom klina zbog porasta volumena korozijskih produkata odvaja premaze od podloge.
Plava Pasivacija
cinčanje - plava pasivacija

žuta pasivizacija
cinčanje - žuta pasivacija

Duplex sistem
cinčanje + zelena pasiv. + plastificiranje

Plava Pasivacija

skladište


ZGR Kovačić • Markovićeva 27 • 48260 Križevci • Hrvatska
tel. 00385 (0)48 712 421• fax 00385 (0)48 712 390 • info@galvanizacija.com


Proizvodnja demineralizirane vode