Niklanje (Ni)

Prevlake nikla koriste se u dekorativne svrhe i kao zaštita od korozije, jer se nikal ponaša kao pasivan metal u velikom broju sredina. Zbog povećanja antikorozivne zaštite mi koristimo postupak dvostrukog tzv. duplex nikla. Prvo se taloži sloj polusjajnog nikla koji predstavlja glavnu zaštitu od korozije. Na polusjajni nikl taloži se zatim prevlaka sjajnog nikla koja ima visoki sjaj.
Moguće je niklanje velikih predmeta na liniji sa nosačima i sitnih predmeta na liniji bubnjeva.

Polusjajni nikl

Namijenjen je prvenstveno za nanašanje prevlaka duplex nikla na predmete koji su izvrgnuti posebno oštrim korozijskim uvijetima. 2/3 do 3/4 ukupne debljine prevlake nikla je polusjajni nikl, ostalo je sjajni nikl.

maksimalne dimenzije predmeta:

  • dužina: 2.200 mm
  • visina:      900 mm
  • širina:      450 mm

Sjajni nikl

Prevlake sjajnog nikla odlikuju se visokim sjajem i dobrim poravnavanjem površine već pri maloj debljini prevlake, tako da nije potrebno naknadno poliranje predmeta. Odlična prevlaka za dekorativne svrhe i podloga za krom u postupku dekorativnog kromiranja.

maksimalne dimenzije predmeta:

  • dužina: 2.200 mm
  • visina:      900 mm
  • širina:       450 mm

Osnovni materijal: čelik, bakar, mesing, inox

Niklanje sitnih predmeta

Na poluautomatskoj liniji bubnjeva vršimo niklanje sitnih predmeta u sjajnom niklu formuliranom specijalno za rad u bubnjevima.
Sjajni nikl za bubnjeve kojeg mi koristimo omogućuje nanašanje vrlo sjajnih i poravnatih prevlaka već pri maloj debljini nikla.
Elektrolit se odlikuje odličnim dubinskim pokrivanjem površine predmeta kao i savršenom adhezijom, bez ljuskanja i odvajanja nikla od osnovnog materijala.