Kositrenje (Sn)

Kositar je srebrno-bijeli, mekan, kemijski otporan metal, dobro se lemi, ne tamni na zraku i nije otrovan, pa ima veliku primjenu u prehrambenoj industriji, pri izradi opreme za proizvodnju namirnica.

Također veliku primjenu ima i u elektrotehnici, npr: kositrenje bakrenih kontakata, stopica, kućišta, itd.

Prevlake kositra su sjajne, mekane i dobra su antikorozivna zaštita, jer nisu porozne. Moguće ih je nanositi u raznim debljinama, koje ovise o kasnijoj primjeni predmeta i tehničkim zahtjevima.

Proces kositrenja provodimo na liniji bubnjeva i na liniji sa nosačima.

maksimalne dimenzije predmeta:

  • dužina: 2.200 mm
  • visina:      900 mm
  • širina:       450 mm

Najčešća područja primjene su elektrotehnička industrija, bakrene stopice za kablove, kutije, spojnice, kontakti, limovi, bakrene strujne šine,…

Prevlake kositra možemo nanašati na: čelik, bakar, mesing (uz podsloj nikla), inox.