Kontakt

Franje Markovića 27
48260 Križevci, Hrvatska
tel. +385 (0)48 712 421
fax +385 (0)48 712 390
e-mail: info@galvanizacija.com

Ponude/upiti
info@galvanizacija.com

Komercijala
ured@galvanizacija.com

Računovodstvo
financije@galvanizacija.com

Tehnologija, zaštita na radu, atesti
lab@galvanizacija.com