Kemijsko niklanje (NiP)

Prema DIN 50966 / ISO 4527 / ASTM B733 / MIL-C-26074E

Kemijsko niklanje je autokatalitička redukcija nikla (taloženje), katalizator je osnovni metal (Fe ili Al) na koji se taloži prevlaka legure nikla i fosfora (NiP).

Osnovna razlika između klasičnog elektrolitskog niklanja i kemijskog niklanja je u tome da se kemijsko niklanje vrši bez upotrebe struje, dakle bez upotrebe anoda, kao i u karakteristikama prevlake.

Pošto nema upotrebe struje prevlaka kemijskog nikla jednake je debljine po cijeloj površini predmeta (nema nejednolike raspodjele potencijala po rubovima), zbog toga je kemijski nikl pogodan za predmete komplicirane geometrije – šupljine, cijevi, provrti, itd.

Tvrdoća istaložene prevlake 550 HV (50-52 HRc) je puno veća od tvrdoće elektrolitskog nikla, a nakon termičke obrade tvrdoća se može povećati do tvrdoće tvrdog kroma 1000 HV (67-70 HRc), pa postupak može zamjeniti tvrdo kromiranje u velikom broju slučajeva – posebno kod sitnih predmeta.

Osnovne karakteristike kemijskog nikla:

 • jednaka debljina prevlake po cijeloj površini
 • jednaka debljina nanašanja unutar cijevi
 • udio fosfora u prevlaci 7-9% ili 10-12%
 • izvanredna zaštita od korozije
 • amorfna (lamelarna prevlaka) nije porozna
 • velika tvrdoća prevlake – do 1000HV
 • velika otpornost na habanje i abraziju
 • niklanje predmeta komplicirane geometrije
 • niklanje na zadanu toleranciju bez potrebe naknadnog brušenja
 • moguća debljina prevlake do 100 mikrona, uz toleranciju +/- 2 mikrona
 • alternativa za tvrdo kromiranje
 • materijali: čelik, čelični ljev, bakar, mesing, inox, (aluminij)

Prevlake kemijskog nikla nalaze sve veću primjenu u automobilskoj i zrakoplovnoj industriji, brodogradnji, strojogradnji, kemijskoj, farmaceutskoj, petrokemijskoj, prehrambenoj, i elektro industriji.

Kemijski nikl koristi se za zaštitu raznih osovina, ležajeva, provrta, matica, vijaka, strojnih elemenata, alata za brizganje PVC-a, zupčanika, fitinga, dijelova za pumpe, ventila, hidrauličnih klipova i cilindara, kalupa, itd.

Maksimalne dimenzije pozicija od čelika, bakra, inoxa, mesinga koje možemo obrađivati:

dužina: 1.280 mm
visina:     800 mm
širina:     380 mm
promjer: 800 mm
težina: do 350 kg

Maksimalne dimenzije pozicija od aluminija: 350 mm x 350 mm x 650 mm