Ekologija

Galvanizacija ZGR Kovačić ima u potpunosti riješen sustav obrade tehnoloških otpadnih voda koji započinje već kod izbora kemikalija koje se koriste u procesima obrade metala.

U našim procesima koristimo samo ekološki prihvatljive kemikalije renomiranih svijetskih proizvođača koje ne sadrže cijanide i kromate.

Proces obrade otpadnih voda je u potpunosti automatiziran. Sastoji se od neutralizacije kiselo – alkalnih voda i taloženja hidroksida metala u obliku mulja koji se filtrira kroz filter – prešu, gdje se dobiva filter kolač koji sadrži 70 – 75% vode. Obrađena voda koja u potpunosti zadovoljava parametre određene zakonom o vodama odlazi u sustav javne odvodnje. Redovite analize vode od strane ovlaštene ustanove ispunjavaju zahtjeve iz vodopravne dozvole.

U cilju smanjenja volumena i mase mulja prvi smo u Republici Hrvatskoj započeli sa sušenjem galvanskog mulja 2004. godine. Za tu namjenu nabavljena je niskotemperaturna sušara WATROMAT® švicarskog proizvođača WATROPUR AG.

Zrak iz ventilacija prolazi postupak pranja u skruberu i napušta pogon potpuno čist.

ZGR Kovačić ima certificiran sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001:2015.