Galvansko cinčanje (Zn) EN ISO 19598

Iz slabo kiselog kloridnog elektrolita za galvansko cinčanje kojeg mi koristimo moguće je pocinčavati predmete od nisko legiranih konstrukcijskih čelika, legiranih čelika, sivog lijeva, bakra i bakrenih legura. Predmeti se mogu cinčati na nosačima ili u bubnjevima, ovisno o dimenzijama predmeta i o tehničkim zahtjevima.

Cinčanje na nosačima

Poluautomatska linija sa 2 kade po 4500 litara elektrolita. Maksimalne dimenzije predmeta:

  • dužina do 3300 mm
  • visina do 1250 mm
  • širina do 450 mm
  • debljina prevlake prema DIN i ISO standardima je od 5 do 25 mikrona.

Cinčanje u bubnjevima

Sitni predmeti kao vijčana roba, podložne pločice, čavli, matice, itd. cinčaju se u liniji sa bubnjevima.
Najmanje dimenzije predmeta koje možemo pocinčati na taj način su promjera 1,5 mm (npr. čavli debljine žice 1,5 mm).
Debljina prevlake može biti od 5 do 12 mikrona.

Kemijska obrada pocinčane površine

Uobičajeno je da se pocinčana površina nakon ispiranja podvrgne kemijskom postupku pasiviziranja ili kromatiranja u cilju povećanja korozione otpornosti cinka kao i u svrhu postizanja dekorativnih osobina.

Raspolažemo slijedećim vrstama pasivizacija i naknadnih obrada cinka:

  • plavo kromatiranje – Cr (III) – oznaka A ili B
  • debeloslojno kromatiranje – Cr (III) – oznaka Cn
  • maslinasto-zeleno kromatiranje – oznaka D (od 01.01 2022. zamjena INTERLOX® 5707)
  • INTERLOX® 5707 – obrada cinka za bojanje i plastifikaciju
  • Versiegelung (tankoslojni lak) – oznaka T2

Cr (III) pasivizacije i INTERLOX® 5707 zadovoljavaju ELV i RoHS direktive EU.

Prema potrebi, pocinčanim i kromatiranim predmetima mogu se značajno povećati antikorozivna svojstva obradom u posebnim lakovima, koji nakon sušenja polimeriziraju – naša linija ima tu mogućnost!

U slučaju da je pocinčana površina namijenjena kasnijem bojanju (ograde, stupovi, vrata, limovi, itd) preporučujemo novi postupak INTERLOX® 5707 koji je podloga za lakiranje i plastifikaciju. Nakon cinčanja pozicije se tretiraju tim postupkom. Primjenom INTERLOX® 5707 postupka nije potrebno dodatno čišćenje i predobrada prije plastifikacije. Postupak znatno poboljšava adheziju boje i antikorozivnu zaštitu. Taj postupak je zamjena za pasivacije koje se obično nanašaju nakon cinčanja. Postupak INTERLOX® 5707 ne sadrži teške metale i zadovoljava RoHS i ELV direktive EU.

Dvostruka Zaštita (Duplex sistem)

Posebne mogućnosti antikorozivne zaštite daje dvostruka zaštita tj. cinčanje i lakiranje klasičnim postupcima, uz primjenu prajmera za cink, ili elektrostatsko lakiranje prahom (plastificiranje).
Primjenom tog sistema izbjegava se mogućnost korozije željeza ispod premaza koja efektom klina zbog porasta volumena korozijskih produkata odvaja premaze od podloge. Za naknadno bojanje ili plastificiranje preporučujemo nakon cinčanja postupak INTERLOX® 5707 koji je podloga za lakiranje i plastifikaciju. Nakon cinčanja pozicije se tretiraju tim postupkom. Primjenom INTERLOX® 5707 postupka nije potrebno dodatno čišćenje, predobrada prije plastifikacije ili nanašanje primera za cink. Postupak znatno poboljšava adheziju boje i antikorozivnu zaštitu.