Galvansko cinčanje (Zn)

Iz slabo kiselog kloridnog elektrolita za galvansko cinčanje kojeg mi koristimo moguće je pocinčavati predmete od nisko legiranih konstrukcijskih čelika, legiranih čelika, sivog lijeva, bakra i bakrenih legura. Predmeti se mogu cinčati na nosačima ili u bubnjevima, ovisno o dimenzijama predmeta i o tehničkim zahtjevima.

Cinčanje na nosačima

Poluautomatska linija sa 2 kade po 4500 litara elektrolita. Maksimalne dimenzije predmeta:

  • dužina do 3300 mm
  • visina do 1250 mm
  • širina do 450 mm
  • debljina prevlake prema DIN i ISO standardima je od 5 do 25 mikrona.

Cinčanje u bubnjevima

Sitni predmeti kao vijčana roba, podložne pločice, čavli, matice, itd. cinčaju se u liniji sa bubnjevima.
Najmanje dimenzije predmeta koje možemo pocinčati na taj način su promjera 1,5 mm (npr. čavli debljine žice 1,5 mm).
Debljina prevlake može biti od 5 do 12 mikrona.

Kemijska obrada pocinčane površine

Uobičajeno je da se pocinčana površina nakon ispiranja podvrgne kemijskom postupku pasiviziranja ili kromatiranja u cilju povećanja korozione otpornosti cinka kao i u svrhu postizanja dekorativnih osobina.

Raspolažemo slijedećim vrstama pasivizacija:

  • plavo kromatiranje – Cr (III) – oznaka A ili B
  • debeloslojno kromatiranje – Cr (III) – oznaka Cn
  • žuto kromatiranje – oznaka C
  • maslinasto-zeleno kromatiranje – oznaka D
  • Versiegelung (tankoslojni lak) – oznaka T2

Cr (III) pasivizacije zadovoljavaju ELV i RoHS direktive EU.

Prema potrebi, pocinčanim i kromatiranim predmetima mogu se značajno povećati antikorozivna svojstva obradom u posebnim lakovima, koji nakon sušenja polimeriziraju – naša linija ima tu mogućnost!

U slučaju da je pocinčana površina namijenjena kasnijem bojanju (ograde, stupovi, vrata, itd) preporučujemo maslinasto-zelenu pasivizaciju zbog njene otpornosti prema koroziji i dobre prionjivosti premaza kojem prethodi odgovarajući prajmer za cink (npr. epoksidni prajmer).

Dvostruka Zaštita (Duplex sistem)

Posebne mogućnosti antikorozivne zaštite daje dvostruka zaštita tj. cinčanje i lakiranje klasičnim postupcima, uz primjenu prajmera za cink, ili elektrostatsko lakiranje prahom (plastificiranje).
Primjenom tog sistema izbjegava se mogućnost korozije željeza ispod premaza koja efektom klina zbog porasta volumena korozijskih produkata odvaja premaze od podloge.